KAKO DO NAS?

Odvucite marker "A" na mjesto s kojeg polazite, nakon čega će Vam aplikacija pokazati put do naših apartmana. Približavanje ili udaljavanje možete izvršiti prema potrebi pomoću "+" i "-" kontrola na karti. Sretan put!